YAYIN

 

 

ITCC'22’de sunulacak olan özetler ve tam metinler ISBN ile aynı Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.                 

Seçilen makaleler Journal of Tourism and Management Research dergisinin düzenli sayısında yayınlanma fırsatına sahip olacaktır.

Akademik teşvik ve yükselme kriterlerine uygundur.